طرح سایت


استان

تهران

سال شروع طرح

1399

حداقل سرمایه مورد نیاز

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حوزه فعالیت

وب سایت

مرحله کسب و کار

محصول اولیه

سرمایه مورد نیاز

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

وب سایت

ندارد

شرح طرح

تست


بازار و اندازه آن

تست

فعالیت ها

تست

ویژگی های بارز


 • 1
 • 2
 • تامین مالی


  نوع سرمایه درخواستی توضیحات
  وام دوره بازگشت 36 ماهه با نرخ 4 درصد به صورت ماهانه - مبلغ هر قسط 200000 تومان
  مشارکت حداکثر 43 درصد سهام قابل واگذاری - تضمین بازگشت سرمایه به صورت ملک
  واگذاری با قیمت 25000000 تومان به صورت تهاتر با ملک

  اطلاعات تیم


  نام و نام خانوادگی

  سمت

  میزان سهم

  آخرین مدرک تحصیلی

  سوابق کاری

  تست

  سمت

  ندارد

  کارشناسی تست از تست

  ندارد