تست

سئتیلبدتث


استان

همدان

سال شروع طرح

1399

حداقل سرمایه مورد نیاز

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حوزه فعالیت

فیلم

مرحله کسب و کار

محصول اولیه

سرمایه مورد نیاز

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

وب سایت

ندارد

شرح طرح

تنانان


بازار و اندازه آن

تتنذتن

فعالیت ها

تنذن

ویژگی های بارز


 • 1
 • 2
 • تامین مالی


  نوع سرمایه درخواستی توضیحات
  وام دوره بازگشت 36 ماهه با نرخ 4 درصد به صورت ماهانه - مبلغ هر قسط 200000 تومان

  اطلاعات تیم


  نام و نام خانوادگی

  سمت

  میزان سهم

  آخرین مدرک تحصیلی

  سوابق کاری

  سثتبت

  تذان

  32 درصد

  کارشناسی نالتذد از ئودذنتئ

  ندارد

  سثتبت

  تذان

  32 درصد

  کارشناسی نالتذد از ئودذنتئ

  ندارد