مهدی امیری ابراهیم محمدی


فیلد های کاری مورد علاقه

آموزش مجازی

شهر های مورد علاقه برای سرمایه گذاری

چهارمحال بختياري : لردگان

منابع سرمایه گذاری

نوع توضیحات
نقدی بازه 1,000,000 الی 50,000,000 تومان ، به صورت مشارکت