محمدرضا رستگار


فیلد های کاری مورد علاقه

پرورش دام - زنبورداری

شهر های مورد علاقه برای سرمایه گذاری

فارس : اقلید

منابع سرمایه گذاری

نوع توضیحات
نقدی بازه 50,000,000 الی 100,000,000 تومان ، به صورت تسهیلات