محمد علیخانی


فیلد های کاری مورد علاقه

پرورش دام

شهر های مورد علاقه برای سرمایه گذاری

كرمان : بزنجان

منابع سرمایه گذاری

نوع توضیحات
زمین زمین به متراژ 4,000 متر و ارزش 70,000,000 تومان در كرمان - بافت