محمد حسین اولیائی


فیلد های کاری مورد علاقه

حقوقی

شهر های مورد علاقه برای سرمایه گذاری

اصفهان : اصفهان

منابع سرمایه گذاری

نوع توضیحات
نقدی بازه 300,000,000 الی 550,000,000 تومان ، به صورت واگذاری