مهندسی کاوش نیرو سپاهان

برق و اتوماسیون صنعتی


نوع شرکت

دولتی

تعداد عضو

22 نفر

وب سایت

زمینه کاری

شبکه و سرور, مدیریت صنعتی, مدیر پروژه, مسئول دفتر, مالی و حسابداری, منابع انسانی

سال تاسیس

ایمیل

knec_82@yahoo.com

فرصت های شغلی

2 پیشنهاد

کارشناس برق و ابزار دقیق ( ) ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

مهندسی کاوش نیرو سپاهان - اصفهان

تمام وقت

حقوق تا 2,200,000 تومان

مسلط به تابلو برق و کنترل
کارشناس الکترونیک ( ) ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

مهندسی کاوش نیرو سپاهان - اصفهان

تمام وقت

حقوق تا 2,500,000 تومان

مسلط به طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی