مهارت ها
تخصص در رشته های نرم افزار کامپیوتر

سطح تخصص

باتجربه


فرصت شغلی

جنسیت

مرد

حداقل سابقه کاری

0 سال

نوع همکاری

تمام وقت

وضعیت نظام وظیفه

گذرانده / معاف

حقوق پیشنهادی

تا 4,000,000 تومان

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسیساکن شهر تهران باشند - حداکثر سن 35 سال و اولویت با بسیجیان فعال و اعضای صندوق می باشد.