مهارت ها
مسلط به طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی

سطح تخصص


فرصت شغلی

جنسیت

مرد

حداقل سابقه کاری

0 سال

نوع همکاری

تمام وقت

وضعیت نظام وظیفه

گذرانده / معاف

حقوق پیشنهادی

تا 2,500,000 تومان

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسیرشته الکترونیک - کارشناسی و بالاتر - مسلط به طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی