بوقلمون با گردش 11 میلیارد دلاری

در کسب و کار پرورش بوقلمون،گردش مالی جهانی فروش بوقلمون گوشتی حدود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار است. این گردش مالی در تجارت بوقلمون نشانگر تاثیر مستقیم در اقتصاد جهانی است .