شترمرغ، عضوی از خانواده ها

ابوالفضل حسنی پژو، پرورش دهنده شتر مرغ که مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دارد، گفت:« شترمرغ پرنده ای کاربردی است و برای کاهش قیمت اش در بازار و موجود شدن آن در سبد پروتئینی خانوار، تصمیم دارم محصولات جانبی تولید کنم و بفروشم.»