معرفی ۱۰ کتاب برای شروع کسب و کار

دنیای کسب و کار امروز ما، بدون شک جهان استارتاپ‌ها است. مجموعه‌های پویا و بلند پروازی که اگر گام‌های درستی بردارند، روند رشد بسیار سریعی خواهند داشت. به این ترتیب اگر قبلا یک شرکت تولیدی سال‌ها وقت را صرف بزرگ شدن و شناساندن خود به رقبا می‌کرد، امروزه استارتاپ‌ها طی یک یا دو سال می‌توانند مرکز توجه کسب و کارهای مشابه خود باشند.

کسب و کار های مناسب افراد ریسک پذیر

ریسک پذیر بودن یکی از مدل های اخلاقی که به فرد اجازه جرئت داشتن در مواقعی که سود زیان 50 50 است را می دهد. این افراد معمولا عاشق کسب و کار هایی اند که درصد رسیدن به سود 50 درصد است.