طرح حامی

- تسهیلات حمایت از اشتغال آفرینی که مبلغ آن بین100000000 ریال تا 300000000ریال می باشد و بر اساس بررسی های تخصصی معاونت مالی و اقتصادی صندوق به افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت می شود.
- نرخ تسهیلات 10 تا 15 درصد می باشد.
شرایط عمومی اعطای تسهیلات :
 • 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • 2- دارای مجوز ثبت شرکت و خصوصی بودن شرکت مطابق قانون تجارت (مالکیت حداقل 51% سهام توسط بخش خصوصی)
 • 4- فاقد هرگونه سوء سابقه
 • 5- دارای اهلیت مالی (جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی)
 • 6- توانمندی در ارائه تضامین مربوطه مالی جهت اخذ تسهیلات و عقد قرارداد
شرایط اختصاصی اعطای تسهیلات :
 • 1- عضویت در صندوق ذخیره بسیجیان برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی حداقل 51% سهام متعلق به اعضای صندوق ذخیره بسیجیان باشد
 • 2- کسب و کار متقاضی باید با زمینه های تخصصی اعلام شده در بند 4 این شیوه نامه متناسب باشد
 • 3- استقرار دفتر مرکزی و یا محل تولید یا کار شرکت مذکور در محل اجرای طرح
 • 5- ارائه مدارک ذیل جهت اخذ تاییدیه معاونت مالی و اقتصادی صندوق:
  • - روزنامه رسمی شرکت در صورتی که شخصیت حقوقی اقدام نماید (آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و محل استقرار شرکت)
  • - مجوزهای مربوطه (پروانه کسب، پروانه بهره برداری و ...)
  • - صورت های مالی که به تایید حسابرس رسمی رسیده باشد (در صورتی که شخصیت حقوقی اقدام نماید)
  • - مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ای (در صورتی که شخصیت حقوقی اقدام نماید)
  • - طرح توجیهی (FS) در قالب مورد نظر معاونت مالی و اقتصادی
  • - طرح کسب و کار (BP) در قالب مورد نظر معاونت مالی و اقتصادی
 • 6- درخواست کننده تسهیلات می بایست متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و نوع فعالیت طی یک قرارداد با صندوق از اعضای صندوق بکارگیری نموده که تضامین مالی و حقوقی و نحوه کنترل آن نیز در قرارداد مذکور مشخص خواهد شد.
 • تبصره:جهت دریافت تسهیلات، ارائه طرح ها به صورت گروهی و با رعایت الزامات مربوطه توصیه می شود.
زمینه های تخصصی فعالیت:
 • - تولید نوشت افزار، اسباب بازی و سرگرمی بر اساس فرهنگ اسلامی - ایرانی
 • - محتوی دیجیتال و بازی های رایانه ای بر اساس فرهنگ اسلامی - ایرانی
 • - فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
 • - صنایع دستی
 • - مشاغل خانگی، جمع آوری محصول و بازاریابی
 • - برق
 • - پنل خورشیدی (تولید برق خانگی)
 • - کشت و فرآوری گیاهان دارویی
 • - کشاورزی و دامپروری
 • - گردشگری و بوم گردی
 • - سایر طرح ها