طرح شهید شهریاری

تسهیلات اشتغال آفرینی که مبلغ آن تا سقف 30000000000ریال بر اساس بررسی های تخصصی که توسط معاونت مالی و اقتصادی صندوق صورت می پذیرد تعیین می گردد و از طریق صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته فقط به شرکت ها پرداخت می شود.

نرخ تسهیلات برای فعالیت های تولیدی 5 تا 15 درصد می باشد

نرخ تسهیلات جهت فعالیت های تحقیق و توسعه 5/7 درصد می باشد

شرایط عمومی اعطای تسهیلات :
 • 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • 2- شرکت ثبت شده و دارای حداقل ا سال سابقه فعالیت موثر
 • 3- عدم استفاده قبلی از تسهیلات اشتغال آفرینی
 • 4-داشتن مجوزهای مورد نیاز در حوزه فعالیت از مراجعه ذیصلاح
 • 5- فاقد هرگونه سوء سابقه
 • 6- دارای اهلیت مالی (جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی)
 • 7- توانمندی در ارائه تضامین مربوطه مالی جهت اخذ تسهیلات و عقد قرارداد
 • 8- خصوصی بودن شرکت مطابق قانون تجارت (مالکیت حداقل 51% سهام توسط بخش خصوصی)
شرایط اختصاصی اعطای تسهیلات :
 • 1- عدم تناقض کسب و کار متقاضی با زمینه های تخصصی اعلام شده در بند 4 این شیوه نامه
 • 2- استقرار دفتر مرکزی و محل تولید یا کار شرکت مذکور در محل اجرای طرح
 • 3- لزوم داشتن مدرک تحصیلی و مهارتی مرتبط با کسب و کار پیشنهادی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی دولتی یا خصوصی مورد تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت یا سازمان فنی و حرفه ای
 • 4- ارائه مدارک ذیل جهت اخذ تاییدیه معاونت مالی و اقتصادی صندوق:
  • - روزنامه رسمی شرکت یا تعاونی (آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و محل استقرار شرکت)
  • - مجوزهای مربوطه در حوزه فعالیت (پروانه کسب، پروانه بهره برداری و ...)
  • - صورت های مالی که به تایید حسابرس رسمی رسید باشد
  • - مفاصا حساب مالیاتی و بیمه ای
  • - طرح توجیهی (FS) در قالب مورد نظر معاونت مالی و اقتصادی
  • - طرح کسب و کار (BP) در قالب مورد نظر معاونت مالی و اقتصادی
  • - اولویت با شرکت هایی است که حداکثر سهامداران آن (51% به بالا) عضو صندوق ذخیره بسیجیان باشد.
  • - شرکت می بایست متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و نوع فعالیت طی یک قرارداد با صندوق از اعضای صندوق بکارگیری نموده که تضامین مالی و حقوقی و نحوه کنترل آن نیز در قرارداد مذکورمشخص خواهد شد.
زمینه های تخصصی فعالیت:
 • الف)توسعه فناوری های پیشرفته و خدمات مربوط به آنها
 • ب) مطالعه و تحقیقات کاربردی و توسعه ای
 • ت) سرمایه گذاری خطرپذیر
 • ج) تولید نیمه صنعتی، صنعتی و انبوه
 • د) آموزش، اطلاع رسانی، تدوین انباشت و اشعه دانش فنی
 • ذ) صنایع پیشرفته به شرح ذیل:
  • - فناوری های زیستی: انواع محصولات دارویی پیشرفته و مجموعه ابزارهای تشخیص، مکمل های غذایی، زیست بسپارها، راکتورهای زیستی، تراشه های فناوری زیستی، تولید انواع کودهای زیستی (کودهای بیولوژیک) و آنزیم ها
  • - فناوری نانو (مواد و محصولات)
  • - برق، الکترونیک، لیزر و فوتونیک (مواد، قطعات . سامانه ها)
  • - مواد پیشرفته فلزات و محصولات مبتی بر فناوری های شیمیایی
  • - الکترونیک و کنترل
  • - فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای
  • - اتوماسیون پیشرفته و ساماندهی هوشمند
  • - تجهیزات پیشرفته(ساخت، تولید و آزمایشگاهی)
  • - تجهیزات پزشکی پیشرفته
  • - هوافضا: پرنده ها و ماهواره های غیرنظامی
  • - انرژی های نو و تجدید پذیر
  • - محصولات پیشرفته سایر بخش ها
 • تبصره: بر اساس تفاهم فی مابین صندوق ذخیره بسیجیان و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، پرداخت تسهیلات توسط صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و پس از طی مراحل کارشناسی در آن سازمان خواهد بود. لذا، در صورت عدم پرداخت تسهیلات به دلائل فنی و کارشناسی، هیچ گونه مسئولیتی متوجه صندوق ذخیره بسیجیان نخواهد بود